Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định v/v nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức lãnh đạo, quản lý (Đinh Thị Hồng)
Số ký hiệu 17/QĐ-SNV Hình thức văn bản Quyết định
Ngày ban hành 31/01/2023 Người ký Nguyễn Trọng Tân
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung Quyết định v/v nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức lãnh đạo, quản lý (Đinh Thị Hồng)