Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn về v/v xây dựng Đề án vị trí việc làm, Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của các cơ quan tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu 63/SNV-TCBM&CCHC Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 31/01/2023 Người ký Nguyễn Trọng Tân
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung Công văn về v/v xây dựng Đề án vị trí việc làm, Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của các cơ quan tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh