Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn V/v cung cấp danh sách đại biểu Lãnh đạo là người Bắc Ninh
Số ký hiệu 67/SNV-VP Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 01/02/2023 Người ký Nguyễn Trọng Tân
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung Công văn V/v cung cấp danh sách đại biểu Lãnh đạo là người Bắc Ninh