Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn V/v Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra cấp tỉnh, thanh tra cấp huyện
Số ký hiệu 66/SNV-TCBM&CCHC Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 01/02/2023 Người ký Nguyễn Trọng Tân
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung Công văn V/v Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra cấp tỉnh, thanh tra cấp huyện