Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn V/v tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ
Số ký hiệu 68/SNV-CCVC Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 02/02/2023 Người ký Nguyễn Trọng Tân
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung Công văn V/v tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ