Văn bản quy phạm pháp luật

Tờ trình V/v nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2022
Số ký hiệu 19/TTr-SNV Hình thức văn bản Tờ trình
Ngày ban hành 01/02/2023 Người ký Nguyễn Trọng Tân
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung Tờ trình V/v nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2022