Văn bản quy phạm pháp luật

QĐ v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Kiều Văn Hoàn)
Số ký hiệu 20/QĐ-SNV Hình thức văn bản Quyết định
Ngày ban hành 02/02/2023 Người ký Nguyễn Trọng Tân
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung QĐ v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Kiều Văn Hoàn)