Văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo tình hình kết quả xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông" tuần từ 16/9 - 21/9/2023
Số ký hiệu 182/BC-SNV Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 21/09/2023 Người ký Nguyễn Ngọc Thịnh
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung Báo cáo tình hình kết quả xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông" tuần từ 16/9 - 21/9/2023