Văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2023 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 10/2023
Số ký hiệu 183/BC-SNV Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 21/09/2023 Người ký Nguyễn Trọng Tân
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2023 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 10/2023