Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn về việc cử thành viên tham gia Hội đồng đánh giá, xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2023
Số ký hiệu 1044/SNV-TCBM&CCHC Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/09/2023 Người ký Nguyễn Trọng Tân
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung Công văn về việc cử thành viên tham gia Hội đồng đánh giá, xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2023