Văn bản quy phạm pháp luật

Tờ trình v/v nghỉ hưu đối với Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống (Nguyễn Văn Độ)
Số ký hiệu 222/TTr-SNV Hình thức văn bản Tờ trình
Ngày ban hành 22/09/2023 Người ký Nguyễn Trọng Tân
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung Tờ trình v/v nghỉ hưu đối với Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống (Nguyễn Văn Độ)