Văn bản quy phạm pháp luật

Tờ trình về việc đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Số ký hiệu 223/TTr-SNV Hình thức văn bản Tờ trình
Ngày ban hành 22/09/2023 Người ký Nguyễn Trọng Tân
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung Tờ trình về việc đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh