Văn bản quy phạm pháp luật

Về việc đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến
Số ký hiệu 1365/SNV-TĐKT Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 29/11/2023 Người ký Nguyễn Đăng Khang
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung Về việc đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến