Văn bản quy phạm pháp luật

QĐ v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Nguyễn Thị Kim Thành)
Số ký hiệu 751/QĐ-SNV Hình thức văn bản Quyết định
Ngày ban hành 01/12/2023 Người ký Nguyễn Trọng Tân
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung QĐ v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Nguyễn Thị Kim Thành)