Văn bản quy phạm pháp luật

V/v đồng ý biệt phái viên chức làm vị trí việc làm công chức (Nguyễn Văn Định)
Số ký hiệu 217/SNV-CCVC Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 29/02/2024 Người ký Nguyễn Trọng Tân
Lĩnh vực Biệt phái File đính kèm
Nội dung V/v đồng ý biệt phái viên chức làm vị trí việc làm công chức (Nguyễn Văn Định)