Văn bản quy phạm pháp luật

Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2024
Số ký hiệu 57/TTr-SNV Hình thức văn bản Tờ trình
Ngày ban hành 29/02/2024 Người ký Nguyễn Trọng Tân
Lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng File đính kèm
Nội dung Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2024