Văn bản quy phạm pháp luật

Tình hình, kết quả xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” (Từ 22/02/2024-28/02/2024)
Số ký hiệu 29/BC-SNV Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 29/02/2024 Người ký Nguyễn Đăng Khang
Lĩnh vực Báo cáo File đính kèm
Nội dung Tình hình, kết quả xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” (Từ 22/02/2024-28/02/2024)