Văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2023
Số ký hiệu 225/SNV-VP Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 01/03/2024 Người ký Nguyễn Ngọc Thịnh
Lĩnh vực Báo cáo File đính kèm
Nội dung Báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2023