Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn v/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị
Số ký hiệu 226/SNV-BTĐKT Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 01/03/2024 Người ký Nguyễn Đăng Khang
Lĩnh vực TĐKT File đính kèm
Nội dung Công văn v/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị