DANH SÁCH DỰ ÁN ĐTNN TĂNG VỐN NGOÀI CÁC KCN THÁNG 11/2023

29/11/2023 08:49 Số lượt xem: 187
STT Số GCNĐT Ngày cấp lần đầu Tên dự án  Tổng vốn đăng ký  Vốn đăng ký tăng thêm  Ngày tăng  Ngành 
1 2105347504 11/09/2018 DỰ ÁN CÔNG TY TNHH LS TECH VINA 500.000,000 351.960,000 20/10/2023 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy
2 4360742286 12/10/2018 DỰ ÁN HAN SUNG CORPORATION VINA. 500.000,000 300.000,000 24/10/2023 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy
3 3243870743 21/06/2019 DỰ ÁN WISECOM VINA 500.000,000 400.000,000 24/10/2023 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy
4 5468554943 25/03/2019 DỰ ÁN SẢN XUẤT, KIỂM TRA LINH KIỆN ACCU 1.000.000,000 900.000,000 30/10/2023 Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ
5 2152072866 30/06/2015 TRUNG TÂM SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ PORTAL SAFETY - BẮC NINH 500.000,000 300.000,000 03/11/2023 Công nghiệp chế biến, chế tạo
6 1020612451 27/10/2015 DỰ ÁN PMS VINA 500.000,000 300.000,000 08/11/2023 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy
P. KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Online : 5836
Đã truy cập : 138883355