Hội nghị đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại UBND huyện Yên Phong

12/09/2023 16:05 Số lượt xem: 366

Ngày 29/8/2023, tại trụ sở UBND huyện Yên Phong, đồng chí Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Trưởng Đoàn công tác số 02 đã tổ chức Hội nghị đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kết hợp tổ chức kiểm tra khảo sát tình hình thực hiện dự án.

Toàn cảnh phiên họp.

Tham dự cuộc họp gồm có: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng đại diện các sở, ngành, địa phương: Tài chính, Xây dựng, Ban quản lý khu vực và phát triển đô thị.

Mở đầu phiên họp, đại diện UBND huyện Yên phong báo cáo tình hình phân bổ, giải ngân kế hoạch năm 2023 (theo số liệu giải ngân tính đến ngày 28/8/2023), cụ thể như sau:

Đối với các dự án sử dụng 100% ngân sách tỉnh, tổng số vốn kế hoạch năm 2023 đã được phân bổ là 36.800 triệu đồng, đến nay đã thực hiện giải ngân được số tiền: 12.417 triệu đồng, đạt tỷ lệ 34%, xếp thứ 8/29 chủ đầu tư ngân sách tỉnh, xếp thứ 4/11 chủ đầu tư do đoàn công tác số 02 phụ trách.

Đối với các dự án sử dụng ngân sách huyện, dự án hạ tầng nông thôn và các dự án sử dụng hoàn toàn ngân sách xã, tổng số vốn kế hoạch năm 2023 đã được phân bổ (bao gồm cả vốn kéo dài năm trước chuyển sang) là: 278.309 triệu đồng, số vốn đã giải ngân là: 122.933 triệu đồng, đạt tỷ lệ 44% đứng thứ 8/8 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, nguồn thu từ tiền sử dụng đất đã phân bổ đạt 109.728 triệu/263.200 triệu đồng kế hoạch được giao, đã giải ngân 49.775 triệu đồng.

Tiếp theo phiên họp, đại diện địa phương và chủ đầu tư đã trình bày những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, bao gồm: Công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án; thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư; việc cập nhật, rà soát, công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; việc xác định vị trí, địa điểm khu đất tái định cư của các hộ dân nằm trong phạm vi của dự án; việc phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;…