Tình hình hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính và hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Quầy 26 – Trung tâm hành chính công tỉnh

29/02/2024 11:09 Số lượt xem: 70

Về hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách TTHC và hoạt động tại Quầy 26 – Trung tâm hành chính công tỉnh trong tháng 1 năm 2023:

  • Số lượt tư vấn qua điện thoại, zalo: khoảng 200 lượt hỗ trợ, tư vấn;

- Số lượt  hướng dẫn hồ sơ, thủ tục tại quầy: 120 lượt;

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ liên quan thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư: 10 lượt tiếp nhận;

  • Phối hợp với các cơ quan nhà nước trong công tác rà soát, xử lý các doanh nghiệp vi phạm;

- Tăng cường ứng dụng, sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin quốc gia về Đăng ký hợp tác xã; Ứng dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, phần mềm quản lý điều hành văn bản;

- Thực hiện công khai, minh bạch và hệ thống hóa trình tự, thủ tục về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh: Tiếp tục đăng tải công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền trên Cổng thông tin của Sở và tại Trung tâm hành chính công tỉnh, phối hợp công khai, niêm yết tại một số cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh; công khai số điện thoại cán bộ phụ trách địa bàn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp gia nhập thị trường nhanh chóng, hiệu quả.

Trong 02 tháng đầu năm 2024: Số lượt tư vấn qua điện thoại, zalo: khoảng 596 lượt hỗ trợ, tư vấn; số lượt  hướng dẫn hồ sơ, thủ tục tại quầy: 296 lượt; Thực hiện tiếp nhận hồ sơ liên quan thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư: 31 lượt tiếp nhận;

- Trong tháng 02/2024, thực hiện chuyển phát kết quả đến doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính: 241 lượt kết quả;

P. ĐKKD

 
 

Thống kê truy cập

Online : 6872
Đã truy cập : 138318631