Tình hình hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính và hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại Quầy 26 – Trung tâm hành chính công tỉnh và một số nhiệm vụ khác

06/11/2023 16:25 Số lượt xem: 281

I. Về hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách TTHC và hoạt động tại Quầy 26 – Trung tâm hành chính công tỉnh

1. Trong tháng 10 năm 2023

  • Số lượt tư vấn qua điện thoại, zalo: khoảng 380 lượt hỗ trợ, tư vấn;
  • Số lượt  hướng dẫn hồ sơ, thủ tục tại quầy: 270 lượt;
  • Phối hợp với các cơ quan nhà nước trong công tác rà soát, xử lý các doanh nghiệp vi phạm;

- Tăng cường ứng dụng, sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin quốc gia về Đăng ký hợp tác xã; Ứng dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, phần mềm quản lý điều hành văn bản;

- Thực hiện công khai, minh bạch và hệ thống hóa trình tự, thủ tục về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh: Tiếp tục đăng tải công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền trên Cổng thông tin của Sở và tại Trung tâm hành chính công tỉnh, phối hợp công khai, niêm yết tại một số cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh; công khai số điện thoại cán bộ phụ trách địa bàn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp gia nhập thị trường nhanh chóng, hiệu quả.

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ liên quan thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư: 13 lượt tiếp nhận;

2Trong 10 tháng năm 2023

  • Số lượt tư vấn qua điện thoại, zalo: khoảng 5.065 lượt hỗ trợ, tư vấn;
  • Số lượt  hướng dẫn hồ sơ, thủ tục tại quầy: 2.855 lượt;
  • Thực hiện tiếp nhận hồ sơ liên quan thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư: 485 lượt tiếp nhận;

II.  Về kết quả thực hiện hỗ trợ DN chuyển phát KQ và mở tài khoản ngân hàng

1. Trong tháng 10 năm 2023

- Trong tháng 10/2023, thực hiện chuyển phát kết quả đến doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính:  395 lượt kết quả; 

- Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng cho 03 doanh nghiệp.

Ảnh : hỗ trợ người dân, doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính tại Quầy 26 – Trung tâm hành chính công tỉnh

2. Trong 10 tháng năm 2023

- Trong 10 tháng năm 2023, thực hiện chuyển phát kết quả đến doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính: 4.146 lượt kết quả; 

- Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng cho 45 doanh nghiệp.

- Về việc cấp phát chữ ký số công cộng: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh đã lựa chọn được nhà thầu cung cấp chữ ký số và bắt đầu tổng hợp danh sách cấp phát cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo đúng quy trình.

P. ĐKKD

 
 

Thống kê truy cập

Online : 6230
Đã truy cập : 138316355