TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

29/11/2023 08:37 Số lượt xem: 245

1. Tình hình đầu tư trong nước trên địa bàn toàn tỉnh

Trong tháng 11/2023, toàn tỉnh cấp đăng ký đầu tư cho 03 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 149,8 tỷ đồng; Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu cho 07 dự án đầu tư, trong đó có 05 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 902,116 tỷ đồng;

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh cấp mới đăng ký đầu tư cho 22 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là 4.591,986 tỷ đồng; Cấp điều chỉnh cho 86 dự án đầu tư trong đó có 25 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 651,696 tỷ VNĐ (15 dự án tăng vốn: 2.203,859 tỷ đồng; 06 dự án giảm vốn 1.552,163 tỷ đồng); Thực hiện thu hồi 16 dự án với tổng số vốn đầu tư là 64 tỷ VNĐ;

Lũy kế đến nay: Tỉnh Bắc Ninh đã cấp 1.550 dự án đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh đạt 258.447,843 tỷ đồng.

2. Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh:

Trong tháng 11/2023, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 41 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 148,92 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 22 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 121,42 triệu USD; 06 lượt ra thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 0,8 triệu USD; chấm dứt hoạt động 07 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 2,06 triệu USD.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh cấp mới cho 349 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.056,94 triệu USD; Điều chỉnh vốn cho 149 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 592,85 triệu USD; Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp cho 61 lượt với giá trị là 22,28 triệu USD; chấm dứt hoạt động 59 dự án với tổng vốn đầu tư là 97,65 triệu USD.

Lũy kế đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 2.109 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 24.941,493 triệu USD.

P. KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Online : 6453
Đã truy cập : 132189326