V/v phối hợp công bố thông tin và niêm yết công khai biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp

27/07/2021 15:12 Số lượt xem: 377

Kính gửi:

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh;

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;

- Báo Bắc Ninh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Trung tâm Hành chính công các huyện, thị xã, thành phố;

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

 

Thực hiện Kế hoạch số 1964/KH-UBND ngày 02/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025;

Nhằm đổi mới hoạt động nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Trung tâm hành chính công cấp huyện, góp phần cải thiện các Chỉ số đánh giá chất lượng của địa phương, trong đó mục tiêu cụ thể năm 2021 là duy trì và phấn đấu Chỉ số Gia nhập thị trường đạt trên 8,0 điểm; đồng thời để công tác cấp đăng ký doanh nghiệp nâng cao hơn nữa; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị như sau:

1. Công bố thông tin biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp

Đề nghị các cơ quan như kính gửi theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp công bố thông tin về đăng ký doanh nghiệp theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời cho đăng tải trên Trang thông tin điện tử của đơn vị để người dân, doanh nghiệp nắm bắt thông tin, dễ triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp.

2. Niêm yết công khai các biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Bắc Ninh tổ chức tuyên truyển và bố trí vị trí dễ nhìn, dễ thấy để niêm yết công khai các biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp (theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thuận tiện nhất cho người dân và doanh nghiệp khi triển khai thực hiện khi đăng ký doanh nghiệp.

- Thanh tra Sở có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, Trung tâm hành chính công cấp huyện thực hiện niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính về doanh nghiệp xong trước ngày 10/8/2021.

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính về doanh nghiệp tại trụ sở nơi hỗ trợ, hướng dẫn người dân doanh nghiệp (Số 6 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh).

- Các biểu mẫu đề nghị niêm yết cho người dân doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT, cụ thể:

+) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Danh sách kèm theo (từ Phụ lục I-1 đến Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

+) Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành (từ Phụ lục II-1 đến Phụ lục II-28, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

3. Về thông tin hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đề nghị công khai và niêm yết như sau:

3.1. Thông tin chung về nhận hỗ trợ hệ thống của Cục quản lý Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

- Số điện thoại hệ thống: 1900 9026 (Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp)

3.2  Thông tin nhận hỗ trợ của Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh

-  Hỗ trợ chung : 02223.875188 / 02223.666.222 (Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh).

- Thông tin nhận hỗ trợ gửi qua địa chỉ Email: pdkkd.skhdt@bacninh.gov.vn

3.3. Thông tin số điện thoại của cá nhân hỗ trợ doanh nghiệp của Phòng ĐKKD Bắc Ninh:

a. Cán bộ hỗ trợ theo địa bàn:

- Thành phố Bắc Ninh: Đ/c Nguyễn Văn Trường (0976543199); Đ/c Đỗ Thị Lan Hương (0385516006);

- Thị xã Từ Sơn: Đ/c Đỗ Thị Lan Hương;

-  Huyện Quế Võ: Đ/c Lê Đức Tiệp (0984606420);

- Huyện Tiên Du, huyện Thuận Thành: Đ/c Thân Ái Thảo Vân (0977626222)

-  Địa bàn các Huyện Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài: Đ/c Nguyễn Văn Trường.

- Huyện Gia Bình: Đ/c Nguyễn Thị Hương (0982058173).

b. Thông tin số điện thoại của Lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh

- Đ/c Nguyễn Hữu Trường Giang – Trưởng phòng – SĐT: 0912312609

- Đ/c Vũ Văn Cường -  Phó trưởng phòng – SĐT: 0989977559

- Đ/c Trần Thị Quỳnh Hoa – Phó trưởng phòng – SĐT: 0915044055

Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của quý cơ quan./.

(Gửi kèm Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)

Xem chi tiết nội dung Công văn 1280/KHĐT-ĐKKD ngày 27/7/2021 của Sở KH&ĐT tại đây/.

P.ĐKKD

 
 

Thống kê truy cập

Online : 6116
Đã truy cập : 138890227