Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 466
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 3063/KHĐT.KTĐN Trả lời Công dân Hoàng Đức Lương Hành chính 04/12/2023
2 3045/KHĐT.TTra V/v Tham dự lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Thẩm định dự án đầu tư và Nghiệp vụ Quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu kinh tế Hành chính 01/12/2023
3 319/BC-KHĐT.TTra Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 (Từ ngày 01/12/2022 đến 30/11/2023) NC 01/12/2023
4 3040/KHĐT.TTra V/v rà soát CBCCVC sử dụng Bằng thạc sỹ liên kết nước ngoài đi dự thi nâng ngạch chuyên viên chính Hành chính 01/12/2023
5 3025/KHĐT.TTra V/v đánh giá đối với các tổ chức cấp dưới theo ngành dọc năm 2023 Hành chính 30/11/2023
6 3024/KHĐT.TTra V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định quy định danh mục tài sản cố định đặc thù và quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản vô hình thuộc phạm vi địa phương quản lý. Hành chính 30/11/2023
7 3016/KHĐT.TTra Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính Hành chính 29/11/2023
8 3005/KHĐT.TTra V/v tham gia dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 Hành chính 28/11/2023
9 3000/KHĐT.TTra Thoả thuận bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp phòng thuộc Trung tâm XTĐT và HTDN Hành chính 28/11/2023
10 311/BC-KHĐT.ĐTG Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu thuộc hạng mục “Dịch chuyển đường điện phục vụ công tác giải phóng mặt bằng” - Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường Bách Môn - Lạc Vệ đoạn từ Km0+00-Km2+158, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh ĐTXD 27/11/2023
11 270/QĐ-KHĐT.ĐTG Phê duyệt KHLCNT gói thầu số 1 và gói thầu tư vấn giám sát thi công công trình sửa chữa, điều chỉnh, bổ sung sơn vạch kẻ đường, biển báo, nhà chờ xe bus. ĐTXD 24/11/2023
12 269/QĐ-KHĐT.ĐTG Phê duyệt KHLCNT gói thầu số 1 và gói thầu tư vấn giám sát thi công công trình sửa chữa, sơn vạch kẻ đường, bổ sung hệ thống biển báo hiệu chỉ dẫn điểm đỗ xe trên các tuyến đường tỉnh, đường trục chính đô thị địa bàn thành phố Bắc Ninh và thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ĐTXD 24/11/2023
13 268/QĐ-KHĐT.TTra Mức hỗ trợ đối với Đội trưởng Đội phòng cháy và chữa cháy Hành chính 24/11/2023
14 308/BC-KHĐT.THQH V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 11 và 11 tháng năm 2023 KTTH 24/11/2023
15 267/QĐ-KHĐT.ĐTG Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ĐTXD công trình Sửa chữa, điều chỉnh, bổ sung sơn vạch kẻ đường, biển báo, nhà chờ xe bus ĐTXD 23/11/2023
16 2959/KHĐT.TTra ĐƠN ĐỀ NGHỊ HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA, CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NĂM 2023 Hành chính 23/11/2023
17 305/BC-KHĐT.ĐTG BC thẩm định KHLCNT các gói thầu tư vấn bước khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công dự án đầu tư xây dựng đường TL.282B đoạn qua huyện (nay là thị xã) Thuận Thành từ QL.38 đi TL.283) ĐTXD 23/11/2023
18 304/BC-KHĐT.KTĐN Báo cáo Tình hình đầu tư; phát triển doanh nghiệp tháng 11 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (đến ngày 20/11/2023) KTTH 23/11/2023
19 2940/KHĐT.ĐKKD Trả lời công dân (ông VŨ VĂN VINH) về việc cung cấp thông tin doanh nghiệp Hành chính 22/11/2023
20 302/BC-KHĐT.TTra Báo cáo kết quả thực hiện các Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 NC 21/11/2023
Trang 1/24|<<123456>>|