Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 503
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 67/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 2) HĐND 18/10/2023
2 66/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu tại kỳ họp thứ 12, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND 18/10/2023
3 51/ TB-UBND THÔNG BÁO V/v lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Quản lý đất đai 12/10/2023
4 103/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận số 740-KL/TU ngày 12/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện các dự án giao đất dân cư dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quản lý đất đai 28/09/2023
5 92/KH-ĐKTLN KẾ HOẠCH Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Từ Sơn PCCC 05/09/2023
6 460/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Từ Sơn TCD 05/09/2023
7 61/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2022 HĐND 15/07/2023
8 62/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023 HĐND 15/07/2023
9 65/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2024 HĐND 15/07/2023
10 63/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 HĐND 15/07/2023
11 05/TB-HĐTS (HỎA TỐC) Thông báo về việc thay đổi địa điểm xem số báo danh và làm bài kiểm tra năng lực vào lớp 6 trường THCS Từ Sơn năm học 2023-2024 TB 31/05/2023
12 60/KH-UBND KẾ HOẠCH Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 Thủy Lợi 17/05/2023
13 26/GM-UBND GIẤY MỜI Tham dự Hội nghị “Cải thiện các Chỉ số điều hành, quản trị địa phương tỉnh Bắc Ninh năm 2023” Mời họp 15/05/2023
14 41/KH-UBND KẾ HOẠCH Xây dựng “Thành phố an toàn giao thông” ATGT 30/03/2023
15 326/ V/v thông báo lịch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH đối với chợ, siêu thị, trung tâm thương mại PCCC 24/03/2023
16 14/GM-UBND GM giai quyet kien nghi cua Ba Hang - O Hai can bo Ban QL Cho Giau ve NQ 100 T3-2023 Nội chính 24/03/2023
17 73/BC-UBND Báo cáo đánh giá 03 năm triển khai công tác PCD COVID-19 Y tế 24/03/2023
18 143/UBND-NC CV chi dao thuc hien bo sung 1 so Noi dung De an 06 cua TTCP 23T3-2023 Nội chính 24/03/2023
19 135/UBND-XDCB V/v lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Xây dựng cơ bản 22/03/2023
20 136/UBND-NC V/v cung cấp đầu mối để phối hợp trong việc triển khai Đề án 06 trên địa bàn thành phố NC 22/03/2023
Trang 1/26|<<123456>>|