Chuyển 21 thôn thuộc 3 phường Hòa Long, Kim Chân, Nam Sơn thành khu phố

27/12/2019 17:00 Số lượt xem: 27

Căn cứ Nghị quyết số 787/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập 03 phường Hòa Long, Kim Chân và Nam Sơn thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV, ngày 03/12/2018, ngày 20 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ký Quyết định số 2097/QĐ-UBND về việc chuyển thôn thành khu phố thuộc thành phố Bắc Ninh. Theo đó, 21 thôn của 03 xã: Hòa Long, Kim Chân và Nam Sơn thành 21 khu phố thuộc các phường: Hòa Long, Kim Chân và Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh.

Cụ thể, Phường Hòa Long có 7 khu phố: Đẩu Hàn, Hữu Chấp, Viêm Xá, Xuân Đồng, Xuân Viên, Quả Cảm, Xuân Ái; phường Kim Chân có 5 khu phố gồm: Kim Đôi, Quỳnh Đôi, Ngọc Đôi, Đạo Chân, Phú Xuân; phường Nam Sơn có 9 khu phố gồm: Sơn Trung, Triều Thôn, Tự Thôn, Môn Tự, Sơn Nam, Sơn Đông, Thái Bảo, Đa Cấu, Đông Dương.

Việc chuyển các thôn thuộc xã thành khu phố nhằm thực hiện quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố; đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đô thị và nguyện vọng của nhân dân.

Vũ Vân Anh

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 19338
Đã truy cập : 48171014