Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 10916
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 611/QĐ-SNV Quyết định v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Lưu Quốc Chính) Nội vụ 02/12/2022
2 612/QĐ-SNV Quyết định v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Ngô Thế Hiếu) Nội vụ 02/12/2022
3 613/QĐ-SNV Quyết định v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Nguyễn Thanh Sơn) Nội vụ 02/12/2022
4 1190/SNV-XDCQ&CTTN Công văn V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Nội vụ 02/12/2022
5 607/QĐ-SNV Quyết định v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Nguyễn Hoài Nam) Nội vụ 01/12/2022
6 608/QĐ-SNV Quyết định v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Nguyễn Bình Minh) Nội vụ 01/12/2022
7 609/QĐ-SNV Quyết định v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Nguyễn Văn Thường) Nội vụ 01/12/2022
8 1187/SNV-CCVC Công văn V/v triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương Nội vụ 01/12/2022
9 300/TTr-SNV Tờ trìnhV/v đề nghị thưởng cho các cá nhân được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" Nội vụ 30/11/2022
10 169/BC-SNV Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược nghiên cứu, ứng dụng và phát triển trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 Nội vụ 30/11/2022
11 1186/SNV-TCBM&CCHC V/v góp ý đối với vào dự thảo phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân giai đoạn 2022-2026 Nội vụ 30/11/2022
12 1185/SNV-XDCQ&CTTN Công văn V/v cung cấp số liệu nhân khẩu, hộ gia đình ở các thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Nội vụ 30/11/2022
13 1182/SNV-CCVC Quyết định V/v triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng văn hoá công sở, đạo đức công vụ đối với công chức làm việc tại Văn phòng, phòng Hành chính - Tổng hợp và Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện Nội vụ 29/11/2022
14 603/QĐ-SNV Mở lớp bồi dưỡng văn hoá công sở, đạo đức công vụ đối với công chức làm việc tại Văn phòng, phòng Hành chính - Tổng hợp các sở, ban, ngành và Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện Nội vụ 29/11/2022
15 297/TTr-SNV Tờ trình V/v ký Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá cơ quan TSVM Nội vụ 29/11/2022
16 602/QĐ-SNV Quyết định V/v thành lập Tổ hướng dẫn, thuyết minh tài liệu triển lãm “Lịch sử Bắc Ninh qua di sản tư liệu thế giới” Nội vụ 29/11/2022
17 1177/SNV-VP Công văn V/v điều chỉnh số ngày và thời gian Khai mạc triển lãm “Lịch sử Bắc Ninh qua di sản tư liệu thế giới” Nội vụ 29/11/2022
18 1172/SNV-XDCQ&CTTN Công văn V/v tham gia ý kiến Dự thảo Nghị quyết HĐND về đội PCCC Nội vụ 28/11/2022
19 296/TTr-SNV Tờ trình V/v trình Chủ tịch UBND tỉnh Báo cáo kết quả công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ Nội vụ 28/11/2022
20 600/QĐ-SNV Quyết định V/v cử công chức tham dự lớp tập huấn khu vực miền Bắc tại tỉnh Quảng Ninh Nội vụ 25/11/2022
Trang 1/546|<<123456>>|