Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 13459
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 48/TTr-SNV Tờ trình Về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Bắc Ninh năm 2024 CCHC 20/02/2024
2 46/TTr-SNV Về việc đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (11 học sinh đoạt giải Nhất) TĐKT 19/02/2024
3 185/SNV-VP V/v góp ý Dự thảo Thông tư về ngành, lĩnh vực Lưu trữ Góp ý 19/02/2024
4 183/SNV-TCBM&CCHC Công văn về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm đề án vị trí việc làm 16/02/2024
5 09/TB-HĐTDCC Thông báo triệu tập thí sinh tham gia phỏng vấn Vòng 2 Kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Ninh theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP Tuyển dụng 16/02/2024
6 181/SNV-TTr V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Góp ý dự thảo 15/02/2024
7 180/SNV-VP V/v báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 Báo cáo 15/02/2024
8 20/BC-SNV BÁO CÁO Tình hình, kết quả xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”(Tuần từ 07/02/2024 đến 14/02/2024) Giao thông 15/02/2024
9 179/SNV-VP V/v báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 Báo cáo 11/02/2024
10 178/SNV-VP V/v rà soát, thống kê đề xuất dịch vụ công không sử dụng hồ sơ giấy rà soát, báo cáo 07/02/2024
11 91/QĐ-SNV V/v xếp lương đối với ông Nguyễn Hữu Tú Xếp lương cấp xã 07/02/2024
12 175/SNV-TTr V/v Thực hiện kiểm tra công vụ Thực hiện nhiệm vụ 07/02/2024
13 86/QĐ-SNV V/v xếp lương theo trình độ đào tạo đối với ông Nguyễn Đình Cửu Xếp lương cấp xã 06/02/2024
14 174/SNV-CCVC Công văn v/v thực hiện chế độ chính sách (gửi Đài PTTHBN) chế độ chính sách 06/02/2024
15 87/QĐ-SNV QĐ v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Vương Thị Ngọc) nâng lương thường xuyên 06/02/2024
16 90/QĐ-SNV QĐ v/v nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2023 đối với công chức (Nguyễn Thị Hằng) nâng lương trước hạn 06/02/2024
17 89/QĐ-SNV QĐ v/v nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2023 đối với công chức (Trần Ngọc Toàn) nâng lương trước hạn 06/02/2024
18 45/TTr-SNV Tờ trình Về việc đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày) TĐKT 06/02/2024
19 166/SNV-VP Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 Báo cáo 06/02/2024
20 169/SNV-XDCQ&CTTN V/v bổ sung hồ sơ (huyện Yên Phong) bổ sung hồ sơ 06/02/2024
Trang 1/673|<<123456>>|