Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 12691
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 1059/SNV-VP Về việc báo cáo tình hình thực hiện các Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Nội vụ 26/09/2023
2 1058/SNV-CCVC V/v triệu tập cán bộ, công chức nữ lãnh đạo, quản lý tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng năm 2023 Nội vụ 26/09/2023
3 1056/SNV-CCVC V/v báo cáo công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ người dân tộc thiểu số Nội vụ 25/09/2023
4 1055/SNV-CCVC V/v hướng dẫn thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ Nội vụ 25/09/2023
5 185/BC-SNV Sơ kết Đề án " Ngăn ngừa, ngăn chặn cách mạng màu ở Việt Nam năm 2023" Nội vụ 22/09/2023
6 1052/SNV-VP V/v tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình đề nghị giao cơ quan thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nội vụ 22/09/2023
7 1051/SNV-CCVC V/v thống nhất tiếp nhận viên chức (Bùi Thị Ngân) Nội vụ 22/09/2023
8 1050/SNV-CCVC V/v điều động công chức (Trần Thị Tuyết Mai) Nội vụ 22/09/2023
9 1049/SNV-VP V/v tham gia ý kiến dự thảo “Quyết định sửa đổi một số điều của Quy định chế độ báo cáo và hệ thống biểu mẫu báo cáo việc lập kế hoạch đầu tư công, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, thanh toán vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” Nội vụ 22/09/2023
10 1046/SNV-XDCQ&CTTN V/v tham gia ý kiến đối với việc xây dựng trụ sở Công an xã Đại Bái và xã Giang Sơn, huyện Gia Bình Nội vụ 22/09/2023
11 223/TTr-SNV Tờ trình về việc đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nội vụ 22/09/2023
12 222/TTr-SNV Tờ trình v/v nghỉ hưu đối với Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống (Nguyễn Văn Độ) Nội vụ 22/09/2023
13 1044/SNV-TCBM&CCHC Công văn về việc cử thành viên tham gia Hội đồng đánh giá, xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2023 Nội vụ 22/09/2023
14 1043/SNV-TCBM&CCHC Thông báo lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 Nội vụ 22/09/2023
15 603/QĐ-SNV QĐ thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 Nội vụ 22/09/2023
16 1042/SNV-VP Về việc cử lãnh đạo tham gia Tổ công tác cải cách hành chính Nội vụ 21/09/2023
17 1041/SNV-VP Về việc góp ý về đánh giá kết quả thực hiện xây dựng NTM Nội vụ 21/09/2023
18 1039/SNV-VP Về việc báo cáo, đánh giá sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2021 - 2025 Nội vụ 21/09/2023
19 183/BC-SNV Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2023 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 10/2023 Nội vụ 21/09/2023
20 182/BC-SNV Báo cáo tình hình kết quả xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông" tuần từ 16/9 - 21/9/2023 Nội vụ 21/09/2023
Trang 1/635|<<123456>>|