Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 11499
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 38/BC-SNV Báo cáo Kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TU ngày 18/3/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Nội vụ 20/03/2023
2 245/SNV-VP Thông báo V/v phân công lịch trực cơ quan tháng 4/2023 Nội vụ 20/03/2023
3 57/TTr-SNV Tờ trình V/v ký giấy mời Hội nghị trực tuyến đói thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023 Nội vụ 20/03/2023
4 242/SNV-VP Đăng kí thi đua năm 2023 (Đơn vị: Sở Nội vụ Bắc Ninh) Nội vụ 17/03/2023
5 241/SNV-VP Công văn V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Giao ước thi đua, Kế hoạch hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh, thành Bắc Bộ năm 2023 Nội vụ 17/03/2023
6 238/SNV-VP Công văn V/v Đăng ký đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2023 Nội vụ 17/03/2023
7 240/SNV-VP Báo cáo kết quả rà soát TTHC có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú Nội vụ 17/03/2023
8 55/TTr-SNV Tờ trình về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II Nội vụ 16/03/2023
9 233/SNV-TCBM&CCHC Công văn V/v đóng góp ý kiến về danh mục các TTHC nội bộ lĩnh vực Công thương Nội vụ 16/03/2023
10 54/TTr-SNV Tờ trình đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Sở Nông nghiệp và PTNT Nội vụ 16/03/2023
11 236/SNV-VP Công văn V/v đăng ký tài khoản và khai thác, sử dụng 03 dịch vụ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nội vụ 16/03/2023
12 37/BC-SNV Báo cáo V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 03 và Quý I năm 2023 Nội vụ 16/03/2023
13 234/SNV-TCBM&CCHC Công văn V/v đóng góp ý kiến về danh mục các TTHC nội bộ theo chính sách đặc thù của tỉnh về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp Nội vụ 16/03/2023
14 235/SNV-TCBM&CCHC Công văn V/v đóng góp ý kiến về danh mục các TTHC nội bộ lĩnh vực khoa học và công nghệ Nội vụ 16/03/2023
15 237/SNV-VP Công văn V/v góp ý Dự thảo biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã Nội vụ 16/03/2023
16 53/TTr-SNV (bản cập nhật) Tờ trình V/v đổi tên các đơn vị cho phù hợp với địa danh hành chính mới của thị xã Thuận Thành và thị xã Quế Võ (Bản cập nhật) Nội vụ 15/03/2023
17 33/BC-SNV Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2023 Nội vụ 15/03/2023
18 230/SNV-TCBM&CCHC Công văn V/v góp ý dự thảo Nghị định về tinh giản biên chế gửi Bộ Nội vụ Nội vụ 15/03/2023
19 03/CTr-SNV Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh Nội vụ 15/03/2023
20 53/TTr-SNV Tờ trình V/v đổi tên các đơn vị cho phù hợp với địa danh hành chính mới của thị xã Thuận Thành và thị xã Quế Võ Nội vụ 15/03/2023
Trang 1/575|<<123456>>|