Nâng cao năng lực, kỹ năng cho nữ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc

29/11/2022 10:00 Số lượt xem: 381

Ngày 28/11, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Nội vụ phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lớp Tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng cho nữ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc

Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ.

Tham dự lớp tập huấn còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ; lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh; cùng 250 học viên là nữ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện và cấp phòng được quy hoạch cấp sở và tương đương thuộc 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Tỉnh Bắc Ninh tham dự lớp tập huấn với 9 đại biểu đại diện cho một số Sở, ngành và các huyện, thành phố trong tỉnh.


Ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc lớp Tập huấn, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Quốc Long nhấn mạnh, tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp hoạch định chính sách là một trong những nội dung quan trọng của mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, đây cũng là chỉ số đánh giá mức độ tiến bộ của từng quốc gia. Để phát huy vai trò của phụ nữ trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, luật pháp nhằm tạo điều kiện và động viên phụ nữ tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là lĩnh vực chính trị, trong đó bảo đảm tỷ lệ phụ nữ tham gia giữ các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách. Chủ trương này được thể hiện xuyên suốt trong các Nghị quyết Đại hội Đảng, các nghị quyết và chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, như: Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới;... Từ đó, Nhà nước đã thể chế hóa thành các luật, nghị định, thông tư, chiến lược quốc gia, chương trình quốc gia, đề án liên quan tới bình đẳng giới và nâng cao quyền năng của phụ nữ để thực hiện trong thực tiễn.


Các học viên tham dự lớp học

Lớp Tập huấn diễn ra trong hai ngày 28 và 29/11/2022, các học viên sẽ được nghe báo cáo 2 chuyên đề về kỹ năng mềm dành cho các nhà lãnh đạo nữ thời hiện đại và chuyên đề về bình đẳng giới, hạnh phúc của người phụ nữ. Lớp tập huấn nhằm cung cấp, trao đổi thông tin liên quan tới bình đẳng giới, đặc biệt là trong lĩnh vực chính trị, qua đó góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao trong thời kỳ mới.

Vũ Vân Anh

Thống kê truy cập

Online : 6595
Đã truy cập : 131165911