Nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến

27/04/2022 14:42 Số lượt xem: 75

Xác định việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên nhiều lĩnh vực, thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, góp phần cải thiện Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng Chính quyền điện tử.

Cán bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công.

Để nâng tỷ lệ giải quyết TTHC qua hình thức trực tuyến, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương rà soát, lựa chọn các TTHC người dân, doanh nghiệp sử dụng nhiều, không phức tạp để triển khai thực hiện. Đồng thời, thường xuyên cập nhật, điều chỉnh mức độ các dịch vụ công; ban hành nhiều văn bản nhằm đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tăng cường tuyên truyền về hiệu quả, lợi ích sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tiếp cận bằng nhiều hình thức, giúp người dân dễ dàng cập nhật thông tin và sử dụng dịch vụ.

Hiện nay, Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Ninh đang cung cấp 1.965 bộ TTHC, trong đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 546 TTHC, chiếm 27,8%, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 802 TTHC, chiếm 40,8%.

Theo ông Vũ Hùng, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh, qua thực tế cho thấy, việc nộp hồ sơ TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 mang đến nhiều lợi ích thiết thực so với việc nộp hồ sơ bằng hình thức trực tiếp. Người dân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ 24/24 giờ tại bất cứ địa điểm nào có kết nối mạng internet và được cung cấp kịp thời, chính xác thông tin về trạng thái xử lý hồ sơ giải quyết TTHC, qua đó, giảm thiểu chi phí, tiết kiệm thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, giảm áp lực giấy tờ, công việc cho cơ quan quản lý Nhà nước, tăng tính minh bạch trong giải quyết TTHC, được người dân, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, việc vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến lại càng thiết thực nhằm hạn chế việc đi lại, tiếp xúc, tập trung đông người, phục vụ hiểu quả công tác phòng, chống dịch mà vẫn bảo đảm hiệu quả giải quyết TTHC được thông suốt.

Qua thời gian thực hiện, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã dần tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến có sự cải thiện rõ rệt. Nếu như năm 2020, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 61.082 hồ sơ, chiếm 27,7% thì đến năm 2021, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 97.014 hồ sơ, chiếm 41,38%%.

Bên cạnh đó, việc gửi hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong năm 2021, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận và chuyển trả kết quả hơn 4.000 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. Trong đó, chủ yếu là TTHC của các Sở Tư pháp, Sở Giao thông  Vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường...

Thường xuyên phải làm các thủ tục về báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, chị Phạm Thị Hiền, nhân viên Công ty TNHH VONMAX INDUSTRIAL Việt Nam (phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh) chia sẻ: “Được cán bộ Trung tâm hướng dẫn cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tôi thấy thao tác đơn giản nhưng rất tiện ích. Hồ sơ nộp trực tuyến đều được tiếp nhận và giải quyết đúng thời hạn, sau khi nhận được thông báo, tôi chỉ cần mang hồ sơ gốc đến đối chiếu và nhận kết quả. Cách làm này giúp tôi và Công ty tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại”.

Những kết quả tích cực trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến là nền tảng quan trọng để tỉnh Bắc Ninh tiếp tục có giải pháp căn cơ thu hút ngày càng nhiều người dân, doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, qua đó, góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2334
Đã truy cập : 68913093