Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

22/11/2022 16:00 Số lượt xem: 60

Ngày 22/11, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022-2030 và Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022. 

Tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Trọng Tân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ dự và chủ trì hội nghị.

Đ/c Nguyễn Trọng Tân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị.

Đề án “Xác định chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2030 được Bộ Nội vụ phê duyệt với mục tiêu theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện CCHC hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2030. Đối tượng áp dụng gồm: 19 bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ). Trong đó, Ủy ban Dân tộc và Thanh tra Chính phủ thực hiện đánh giá nhưng không xếp hạng chung. Ngoài ra, Quyết định nêu chi tiết về yêu cầu, nội dung chỉ số cải cách hành chính, giải pháp và tổ chức thực hiện.

Đối với Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC cấp Bộ được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá, 38 tiêu chí và 97 tiêu chí thành phần. Thang điểm đánh giá chỉ số CCHC là 100, điểm đánh giá qua điều tra xã hội học 31.50/100. Phương án đánh giá là tự đánh giá, chấm điểm và đánh giá qua điều tra xã hội học. Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, 37 tiêu chí, 88 tiêu chí thành phần. Thang điểm đánh giá là 100, điểm đánh giá qua điều tra xã hội học 30.50/100. Phương án đánh giá là tự đánh giá, chấm điểm và đánh giá qua điều tra xã hội học. Kết quả chỉ số CCHC của Bộ, ngành và địa phương sẽ được xếp hạng theo thứ tự từ cao xuống thấp, dự kiến sẽ được công bố vào đầu Quý II-2023.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận các vấn đề liên quan đến việc triển khai xác định chỉ số CCHC trong thời gian tới; hướng dẫn chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số CCHC cấp tỉnh, đồng thời kiến nghị, đề xuất giải pháp để cải thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC hàng năm.

Để chuẩn bị tốt cho công tác đánh giá Chỉ số CCHC tỉnh Bắc Ninh năm 2022, Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh Nguyễn Trọng Tân đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung cụ thể: Rà soát các nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC năm 2022 của tỉnh, hoàn thành đảm bảo các nhiệm vụ theo tiến độ đề ra; rà soát toàn bộ TTHC theo thẩm quyền, thực hiện công khai, niêm yết theo quy định, thường xuyên cập nhật TTHC mới, công khai  kịp thời trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Các sở, ngành chuẩn bị tài liệu kiểm chứng liên quan đảm bảo theo Hướng dẫn tự đánh giá; thực hiện chế độ báo cáo đúng thời hạn. Để chuẩn bị cho công tác chấm điểm và các chỉ số được nâng cao của các cơ quan, đơn vị, đề nghị các đơn vị chuẩn bị tốt các nội dung theo Quyết định số 508/QĐ-UBND tỉnh của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá Chỉ số CCHC của các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh để đạt kết quả tốt nhất.

Nguyễn Hằng

Thống kê truy cập

Online : 6585
Đã truy cập : 80362921