Văn bản quy phạm pháp luật

Về việc báo cáo, đánh giá sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu 1039/SNV-VP Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 21/09/2023 Người ký Nguyễn Ngọc Thịnh
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung Về việc báo cáo, đánh giá sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2021 - 2025