Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang làm việc với Sở Nội vụ

13/06/2022 16:00 Số lượt xem: 246

Sáng 13/6, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Sở Nội vụ về việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Cùng dự có lãnh đạo một số Sở, ngành, địa phương.


Toàn cảnh buổi làm việc.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Nội vụ bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện khoa học, hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của tỉnh. Trong đó, Sở đã hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo Bộ Nội vụ, Chính phủ Đề án thành lập thị xã và các phường thuộc thị xã Quế Võ, Thuận Thành; trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh ban hành các Chương trình, Kế hoạch về CCHC năm 2022 và theo từng giai đoạn cụ thể. Công tác tổ chức bộ máy và biên chế các cơ quan, đơn vị, địa phương được sắp xếp, kiện toàn đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; hoàn thành tinh giản biên chế theo yêu cầu đề ra. Công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, thẩm quyền. Kết quả xếp hạng chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021, Bắc Ninh xếp thứ 32/63 về chỉ số CCHC; xếp thứ 7/63 chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, góp phần cải thiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, thẩm quyền, từng bước xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng kịp thời nhu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội theo hướng bền vững của tỉnh. Công tác Thi đua-khen thưởng được thực hiện chặt chẽ; công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo bảo đảm ổn định...

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương tập trung trao đổi, thảo luận về việc sắp xếp đội ngũ lái xe dôi dư do thu hồi xe; cho phép thi tuyển công chức cấp xã và sớm thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục; cân đối, bổ sung chỉ tiêu biên chế công chức cho một số đơn vị, địa phương; việc nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; việc tinh giản biên chế tại các Sở, ngành, địa phương; việc tách Trung tâm y tế cấp huyện thành Trung tâm y tế dự phòng và Bệnh viện đa khoa cấp huyện để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tự chủ của đơn vị…


Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Trọng Tân phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang ghi nhận, biểu dương kết quả của Sở Nội vụ đạt được thời gian qua. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, Sở Nội vụ tiếp tục kiện toàn và sắp xếp các phòng chuyên môn của các Chi cục thuộc Sở và các cơ quan chuyên môn của cấp huyện đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bám sát theo quy định của Trung ương; tham mưu UBND tỉnh quản lý sử dụng biên chế theo đúng quy định; sớm hoàn thiện Đề án thi ngạch công chức, thăng hạng viên chức, từ chuyên viên lên chuyên viên chính trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án tuyển dụng giáo viên, đảm bảo công khai minh bạch; phối hợp huyện Quế Võ và huyện Thuận Thành hoàn thiện Đề án thành lập thị xã, trình cấp có thẩm quyền quyết định; phân loại cấp hành chính đối với thị xã Từ Sơn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước chuẩn bị các điều kiện để tổ chức triển lãm tài liệu “Lịch sử Bắc Ninh qua di sản tư liệu thế giới”.


Đại diện huyện Yên Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, quản lý Nhà nước về tôn giáo; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về Hội và tổ chức phi chính phủ. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra công vụ để siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, qua đó góp phần phục vụ công tác quản lý Nhà nước.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2467
Đã truy cập : 65342309