Công nhận cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh năm 2021

05/01/2022 15:59 Số lượt xem: 92

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc công nhận cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh năm 2021.

Thông qua việc thực hiện đánh giá cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh hằng năm, giúp các cơ quan, đơn vị nắm được tình hình triển khai thực hiện trong công tác lãnh đạo, điều hành của chính quyền của cấp mình quản lý từ đó đề ra các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy các mặt mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao.

Trong năm 2021, số cơ quan tham gia đánh giá và đạt kết quả như sau:

Đối với các Sở, ban, ngành: 24/24 cơ quan, đơn vị tham gia đánh giá, đạt 100%. Trong đó, số cơ quan, đơn vị đạt trong sạch vững mạnh là 19/24 cơ quan, đơn vị, đạt 79.17%; Số cơ quan đơn vị đạt loại khá là 05/24 cơ quan, đơn vị, đạt 20.83%; Không có cơ quan đơn vị đạt loại trung bình.

Đối với UBND cấp huyện, thành phố: 8/8 đơn vị tham gia đánh giá, đạt 100%. Trong đó, số đơn vị đạt trong sạch vững mạnh là 8/8 đơn vị, chiếm 100%; Không có đơn vị nào đạt loại khá và trung bình.

Đối với UBND cấp xã: 126/126 đơn vị tham gia đánh giá, đạt 100%. Trong đó, số đơn vị đạt trong sạch vững mạnh là 105/126 đơn vị, đạt 83.33%; số đơn vị đạt loại khá là 20/126 đơn vị, chiếm 15.88%; số đơn vị đạt loại trung bình là 01 đơn vị, chiếm 0.79%. 16 đơn vị cấp xã được UBND tỉnh công nhận đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc tiêu biểu.

Nguyễn Thị Nhàn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1833
Đã truy cập : 63553945