Giới thiệu tài liệu lưu trữ phông HĐND huyện Gia Lương (giai đoạn 1992 -1999) và UBND huyện Gia Lương (giai đoạn 1991 - 1998)

01/12/2022 11:00 Số lượt xem: 304

Tháng 8 năm 1950, huyện Gia Bình hợp nhất với huyện Lương Tài thành một huyện, lấy tên là huyện Gia Lương. Khi mới hợp nhất, huyện Gia Lương có 28 xã: An Bình, An Thịnh, Bình Định, Bình Dương, Cao Đức, Đại Bái, Đại Lai, Đông Cứu, Giang Sơn, Lai Hạ, Lâm Thao, Lãng Ngâm, Minh Tân, Mỹ Hương, Nhân Thắng, Phá Lãng, Phú Hòa, Phú Lương, Quảng Phú, Quỳnh Phú, Song Giang, Tân Lãng, Thái Bảo, Trung Chính, Trung Kênh, Trừng Xá, Vạn Ninh, Xuân Lai.

Ngày 1 tháng 8 năm 1980, chuyển xã An Bình thuộc huyện Gia Lương vào huyện Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc theo Quyết định số 237-CP của Hội đồng Chính phủ.

Ngày 6 tháng 11 năm 1996, huyện Gia Lương thuộc tỉnh Bắc Ninh vừa được tái lập.

Ngày 19 tháng 6 năm 1998, giải thể xã Phá Lãng để thành lập thị trấn Thứa theo Nghị định số 42/1998/NĐ-CP của Chính phủ.

Đến đầu năm 1999, đơn vị hành chính của huyện Gia Lương gồm thị trấn Thứa và 26 xã: An Thịnh, Bình Định, Bình Dương, Cao Đức, Đại Bái, Đại Lai, Đông Cứu, Giang Sơn, Lai Hạ, Lâm Thao, Lãng Ngâm, Minh Tân, Mỹ Hương, Nhân Thắng, Phú Hòa, Phú Lương, Quảng Phú, Quỳnh Phú, Song Giang, Tân Lãng, Thái Bảo, Trung Chính, Trung Kênh, Trừng Xá, Vạn Ninh, Xuân Lai.

Ngày 9 tháng 8 năm 1999, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/1999/NĐ-CP, chia huyện Gia Lương thành hai huyện: Gia Bình và Lương Tài

Hiện nay, phông HĐND huyện Gia Lương (giai đoạn 1992 -1999) và UBND huyện Gia Lương (giai đoạn 1991 - 1998) sau khi huyện được tách ra trở thành phông đóng và được bảo quản tại Kho Lưu trữ huyện Lương Tài. Năm 2021 giao nộp về Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Ninh để bảo quản, khai thác, sử dụng.

Trung tâm Lưu trữ lịch sử giới thiệu tài liệu thuộc phông HĐND huyện Gia Lương (giai đoạn 1992 -1999) và UBND huyện Gia Lương (giai đoạn 1991 - 1998)  như sau:


Giá tài liệu lưu trữ phông HĐND huyện Gia Lương (giai đoạn 1992 -1999) và UBND huyện Gia Lương (giai đoạn 1991 - 1998)

Tài liệu lưu trữ thuộc phông HĐND huyện Gia Lương (giai đoạn 1992 -1999) bao gồm 02 hồ sơ, 01hộp, tương ứng 0,13 mét giá tài liệu. Thành phần tài liệu gồm các tập lưu Nghị quyết các kỳ họp của HĐND huyện Gia Lương qua các nhiệm kỳ.

Tài liệu lưu trữ thuộc phông UBND huyện Gia Lương (giai đoạn 1991 - 1998) bao gồm 47 hồ sơ, 04 hộp tương ứng 0,5 mét giá tài liệu. Thành phần tài liệu gồm các tập lưu Quyết định; Chỉ thị; Quy định, Quy chế; các kế hoạch, báo cáo công tác năm, hồ sơ giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước; triển khai kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất của UBND huyện Gia Lương; tài liệu đại hội chi bộ UBND huyện, đại hội công đoàn UBND huyện Gia Lương.

Cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về tài liệu của phông HĐND huyện Gia Lương (giai đoạn 1992 -1999) và UBND huyện Gia Lương (giai đoạn 1991 - 1998), liên hệ Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ, đường Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh. Số điện thoại liên hệ: 0222.3.821.690.

Khi đến khai thác tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử, cơ quan, tổ chức, cá nhân cần mang theo Giấy giới thiệu (đối với cơ quan) hoặc Căn cước công dân hoặc Chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân) để được hướng dẫn thủ tục sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử tận tình, chu đáo với các hình thức như: đọc, cấp bản sao, cấp bản chứng thực.

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Thống kê truy cập

Online : 3516
Đã truy cập : 119901376