Giới thiệu tài liệu lưu trữ phông HĐND huyện Lương Tài (giai đoạn 2000 -2015) và UBND huyện Lương Tài (giai đoạn 1999 - 2017)

08/12/2022 08:00 Số lượt xem: 167

Trung tâm Lưu trữ lịch sử giới thiệu tài liệu thuộc phông HĐND huyện Lương Tài (giai đoạn 2000 - 2015) và UBND huyện Lương Tài (giai đoạn 1999 - 2017) như sau:


Gái tài liệu lưu trữ phông HĐND huyện Lương Tài (giai đoạn 2000 -2015) và UBND huyện Lương Tài (giai đoạn 1999 - 2017)

Tài liệu lưu trữ thuộc phông HĐND Lương Tài (giai đoạn 2000 - 2015) gồm 25 hồ sơ, 01 hộp, tương ứng 0,13 mét giá tài liệu. Thành phần tài liệu gồm các tập lưu Nghị quyết, hồ sơ kỳ họp của HĐND huyện Lương Tài các nhiệm kỳ.

Tài liệu lưu trữ thuộc phông UBND huyện Lương Tài (giai đoạn 1999 - 2017) gồm 432 hồ sơ, 115 hộp tương ứng 14,38 mét giá tài liệu. Thành phần tài liệu gồm các tập lưu Quyết định; Chỉ thị; các kế hoạch, báo cáo công tác năm của UBND huyện Lương Tài.

Cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu khai thác tài liệu của phông HĐND huyện Lương Tài (giai đoạn 2000 - 2015) và UBND huyện Lương Tài (giai đoạn 1999 - 2017), liên hệ Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ, đường Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh. Số điện thoại liên hệ: 0222.3.821.690.

Khi đến khai thác tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử, cơ quan, tổ chức, cá nhân cần mang theo Giấy giới thiệu (đối với cơ quan) hoặc Căn cước công dân hoặc Chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân) để được hướng dẫn thủ tục sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử tận tình, chu đáo với các hình thức như: đọc, cấp bản sao, cấp bản chứng thực.

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Thống kê truy cập

Online : 4649
Đã truy cập : 119902814