Khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 (lớp 2)

07/04/2022 17:02 Số lượt xem: 182

Sáng 07/4 tại Trung tâm văn hóa thể thao thành phố Bắc Ninh, Sở Nội vụ phối hợp với Thường trực HĐND các huyện, thành phố trên toàn tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 (lớp 2) bằng hình thức trực tuyến với điểm cầu tại các huyện và thành phố Từ Sơn.


Toàn cảnh lễ khai mạc tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh

Tham dự khai mạc có đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND các huyện, thành phố cùng hơn 1500 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 của các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Hạnh Chung Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Việc tổ chức Lớp bồi dưỡng nhằm cung cấp thông tin kinh tế - xã hội, trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cho các đại biểu HĐND cấp xã vào đầu mỗi nhiệm kỳ là rất quan trọng và cần thiết, nhất là đối với các đại biểu tham gia lần đầu. Đề nghị các đại biểu sắp xếp thời gian dự khóa học đầy đủ, nghiêm túc, tập trung theo dõi, lắng nghe, trao đổi với tinh thần cầu thị, nắm bắt nội dung các chuyên đề để áp dụng vào thực tiễn hoạt động…từ đó, thực hiện tốt nhiệm vụ, vai trò của người đại biểu dân cử, góp phần không ngừng nâng cao vai trò, vị thế, chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã và đại biểu HĐND xã.

Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 07 đến ngày 09/4/2022, các đại biểu HĐND cấp xã sẽ được truyền đạt về 6 chuyên đề.

- Kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp xã;

- Kỹ năng thẩm tra, giám sát của thực hiện ngân sách nhà nước cấp xã;

- Kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về đất đai ở cấp xã;

- Kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội ở cấp xã;

- Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp xã;

- Tình hình kinh tế xã hội của địa phương.

Sau chương trình khai mạc, các đại biểu sẽ được nghe chuyên đề đầu tiên: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp xã do đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo./.

Nguyễn Thị Nhàn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1664
Đã truy cập : 63554500