Khối các Sở, ban, ngành tham mưu và quản lý nhà nước về kinh tế, kỹ thuật ký giao ước thi đua năm 2024

01/04/2024 08:00 Số lượt xem: 169

Chiều 29/3, tại Hội trường Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh, Khối các Sở, ban, ngành tham mưu và quản lý nhà nước về kinh tế, kỹ thuật tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2024.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đăng Khang, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Đình Thông, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Thi đua - Khen thưởng và đại diện 12 đơn vị thuộc Khối thi đua.

Theo Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 15/02/2024 của UBND tỉnh về việc tổ chức các Cụm, Khối thi đua của tỉnh năm 2024, Khối thi đua các Sở, ban, ngành tham mưu và quản lý nhà nước về kinh tế, kỹ thuật gồm các đơn vị: Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc, Ban quản lý các Khu công nghiệp, Liên minh hợp tác xã tỉnh, Quỹ Phát triển đất, Sở Xây dựng, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Ban Quản lý khu vực phát triển Đô thị Bắc Ninh. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh được phân công là đơn vị Trưởng khối thi đua năm 2024.


Lãnh đạo Sở Nội vụ chứng kiến các đơn vị thuộc Khối ký giao ước thi đua năm 2024

Tại Hội nghị, sau khi trao đổi, thảo luận, các đơn vị trong Khối đã thống nhất thông qua Kế hoạch, Quy chế hoạt động, tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2024 của Khối và tổ chức ký giao ước thi đua năm 2024.

Năm 2024, các đơn vị trong Khối phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với cơ quan, đơn vị; hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2024 của tỉnh ‘‘Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, triển khai các Quy hoạch, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực, phục hồi tăng trưởng kinh tế; xây dựng văn hóa và con người Bắc Ninh - Kinh Bắc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”; công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc Khối thi đua quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về tiến độ, chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh./.

Nguyễn Trọng Dương

Thống kê truy cập

Online : 6328
Đã truy cập : 138313451