Sáng 5/8, Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

09/08/2022 08:52 Số lượt xem: 347

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, đơn vị Cụm phó Cụm thi đua.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo các Vụ của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ các tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Ninh Bình và các cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng của 9 tỉnh thuộc Cụm thi đua.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Ninh, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Cụm thi đua.

Đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Ninh, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết

Kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2022, Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của các tỉnh trong Cụm đạt mức độ khả quan: Vĩnh Phúc tăng 28,57%, Bắc Ninh tăng tăng 14,7%, Hải Dương tăng 11,8%; Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng so với kế hoạch đề ra, cụ thể: Nam Định tăng 3,39%,Quảng Ninh tăng 3,28%, Thái Bình tăng 2,7%; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của các tỉnh đạt  204.759 tỷ đồng : Quảng Ninh ước đạt 42.310 tỷ đồng, Bắc Ninh ước đạt 27.195 tỷ đồng, Thái Bình ước đạt 22.639 tăng 7,8%; Thu ngân sách nhà nước được các tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm với nhiều giải pháp cụ thể thu được 137.502,5 tỷ đồng: Quảng Ninh ước đạt 28.821 tỷ đồng; Hưng Yên đạt 25.817 tỷ đồng; Vĩnh Phúc: ước đạt 20.650 tỷ đồng tăng 8%; Bắc Ninh ước đạt 16.532 tỷ đồng; Các ngành dịch vụ đã tập trung đảm bảo cung cấp hàng hóa và ổn định giá cả trên thị trường. Các hoạt động vận tải, bưu chính viễn thông, cấp nước sạch, điện lực tiếp tục phát triển, đáp ứng được yêu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Hoạt động xúc tiến thương mại được đẩy mạnh, thực hiện tốt công tác quản lý, cập nhật thông tin. Ngành du lịch có sự thay đổi mạnh mẽ hơn so với thời gian chịu ảnh hưởng nặng nề dịch bệnh Covid-19, lượng khách đã tăng nhanh: Quảng Ninh có tổng số lượt khách ước đạt 5,5 triệu lượt khách, Vĩnh Phúc đón 4,2 triệu lượt khách, Ninh Bình đón 1,77 triệu lượt khách tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ; Về đảm bảo an sinh xã hội, lao động, việc làm, giảm nghèo: Được các tỉnh trong Cụm triển khai đồng bộ các chế độ, chính sách đối với gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo. 6 tháng đầu năm, toàn Cụm đã tạo việc làm mới cho 89.802 lao động, cơ bản đạt kế hoạch của mỗi tỉnh đề ra, cụ thể: Thái Bình 18.990 lao động; Nam Định 15.800 lao động; Hà Nam 13.693 lao động; Ninh Bình 10.284 lao động; Vĩnh Phúc 9.925 lao động...

Các phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo- không đẻ ai bị bỏ lại phía sau”… đã được triển khai hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Công tác phòng, chống dịch đã được cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các tỉnh trong Cụm tích cực tham gia, ủng hộ với quyết tâm cao. Diện mạo nông thôn đổi mới, khang trang, sạch, đẹp hơn; các công trình hạ tầng cơ sở được tập trung đầu tư, nâng cấp, đã và đang hỗ trợ tốt cho việc tổ chức sản xuất và sinh hoạt của người dân ở nông thôn. Tính đến hết tháng 6/2022, toàn Cụm đã có: 1.283/1.291 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 99,84%); 321 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 72/81 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (đạt 88,89%). Tỷ lệ giảm nghèo của các tỉnh trong Cụm thi đua giảm so với bình quân của cả nước, cụ thể: Quảng Ninh còn 0,36%; Bắc Ninh còn 1,25%; Hưng Yên còn 1,32%...

Công tác khen thưởng đặc biệt là khen thưởng đột xuất được quan tâm đúng mức và có tác dụng nêu gương, tỷ lệ khen người lao động trực tiếp được nâng lên góp phần động viên, nêu gương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Kết quả của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội của tỉnh đã đặt ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được, trao đổi kinh nghiệm, những cách làm sáng tạo, những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mỗi tỉnh nói riêng và Cụm thi đua nói chung.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua phát biểu tại Hội nghị

Bế mạc hội nghị, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Cụm trưởng đề nghị các tỉnh thành viên trong Cụm quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm. Trong đó tập trung cao độ thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; chủ động kiểm soát, quản lý, bình ổn giá trên địa bàn; hoàn thành tốt các mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và TTATXH.

Vũ Huy Hưng

Thống kê truy cập

Online : 8653
Đã truy cập : 132297083