Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vĩnh viễn từ UBND huyện Yên Phong

16/05/2023 11:07 Số lượt xem: 225

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-SNV ngày 20/2/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh về việc thu tài liệu của các cơ quan, tổ chức vào lưu trữ lịch sử trong năm 2023 và tài liệu lưu trữ cơ quan. Ngày 15/5/2023, UBND huyện Yên Phong đã phối hợp với Trung tâm Lưu trữ lịch sử tiến hành giao nộp và gửi tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Số lượng tài liệu UBND huyện Yên Phong giao nộp gồm 131 hộp, 444  hồ sơ, có  thời hạn bảo quản vĩnh viễn của 3 phông:

- Phông UBND huyện Yên Phong: 123 hộp - 385 hồ sơ; Thời gian tài liệu: 2011 - 2019; Thành phần hồ sơ: Tập lưu Quyết định, Báo cáo, Kế hoạch của UBND huyện Yên Phong .

- Phông  HĐND huyện Yên Phong: 07 hộp - 45 hồ sơ; Thời gian tài liệu: 1961- 2019; Thành phần hồ sơ: Hồ sơ các kỳ họp HĐND huyện các khóa, tập Quyết định, Báo cáo thẩm tra, Kế hoạch, Chương trình công tác của HĐND huyện Yên Phong.

- Phông Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Yên Phong: 01 hộp - 14 hồ sơ; Thời gian tài liệu: 1997-2016; Thành phần hồ sơ: Báo cáo tổng hợp, Hồ sơ về chế độ xã hội, quy chế chi tiêu nội bộ, phương án tự chủ của Phòng.

Đồng thời, UBND huyện Yên Phong làm thủ tục gửi 1.306 hồ sơ tài liệu lưu trữ cơ quan, được bảo quản trong 454 hộp, thời gian của tài liệu 1994 -2019; thành phần hồ sơ, tài liệu gồm: Tập lưu Thông báo, Báo cáo, Công văn, Kế hoạch, Tờ trình, Phiếu chuyển...


Tài liệu giao nộp

Tài liệu gửi

Cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về tài liệu của  UBND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, liên hệ Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ, đường Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh. Số điện thoại liên hệ: 0222.3.821.690.

Ngô Thị Thúy Chinh

Thống kê truy cập

Online : 6925
Đã truy cập : 138318813