Giới thiệu tài liệu lưu trữ: Phông Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 1997-2010)

06/01/2023 14:48 Số lượt xem: 197

Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh được thành lập theo Quyết định số 1133/QĐ/TCCB, ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính trên cơ sở chia tách tỉnh Hà Bắc thành tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh, thời gian chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/1997.

Khi mới thành lập, cơ cấu tổ chức của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh theo Nghị định số 281/HĐTB ngày 07/8/1990, Thông tư số 38/TCCB ngày 25/8/1990 của Bộ Tài chính. Đến nay, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh là tổ chức trực thuộc Tổng cục Thuế, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Lưu trữ lịch sử giới thiệu tài liệu thuộc phông Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 1997-2010) như sau:

Giá tài liệu lưu trữ phông Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 1997-2010)

Tài liệu lưu trữ thuộc phông Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 1997-2010) bao gồm 454 hồ sơ, 100 hộp, tương ứng 12,5 mét giá tài liệu. Thành phần tài liệu gồm các tập lưu quyết định, báo cáo tài chính năm; hồ sơ dự toán thu chi ngân sách nhà nước của Cục Thuế tỉnh; quyết toán thuế sử dụng đất nông nghiệp, nhà đất; sổ bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất; hồ sơ nộp lệ phí trước bạ nhà đất.

Cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về tài liệu của phông Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 1997-2010), liên hệ Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ, đường Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh. Số điện thoại liên hệ: 0222.3.821.690.

Khi đến khai thác tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử, cơ quan, tổ chức, cá nhân cần mang theo Giấy giới thiệu (đối với cơ quan) hoặc Căn cước công dân hoặc Chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân) để được hướng dẫn thủ tục sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử tận tình, chu đáo với các hình thức như: đọc, cấp bản sao, cấp bản chứng thực.

Nguyễn Ngọc Mai

Thống kê truy cập

Online : 3839
Đã truy cập : 119507160