Giới thiệu tài liệu lưu trữ: Phông Hội người mù tỉnh Bắc Ninh

11/07/2023 16:20 Số lượt xem: 248

Hội người mù tỉnh Bắc Ninh thành lập ngày 06/01/1997 theo Quyết định số 01/UB của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập các Sở, ngành và các Hội quần chúng.

Năm 2013, Hội người mù tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành giao nộp tài liệu có giá trị vĩnh viễn vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Ninh.

Trung tâm Lưu trữ lịch sử giới thiệu tài liệu thuộc phông Hội người mù tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 1997 - 2003) như sau:

Giá tài liệu lưu trữ phông Hội người mù tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 1997 - 2003)

Tài liệu lưu trữ thuộc phông Hội người mù tỉnh Bắc Ninh  bao gồm 17 hồ sơ, 07 hộp, tương ứng 0,87 mét giá tài liệu. Thành phần tài liệu bao gồm các tập lưu Quyết định, Báo cáo của Hội người mù tỉnh Bắc Ninh từ năm 1997 đến năm 2003.

Cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về tài liệu của phông Hội người mù tỉnh Bắc Ninh, liên hệ Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ, đường Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh. Số điện thoại liên hệ: 0222.3.821.690.

Khi đến khai thác tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử, cơ quan, tổ chức, cá nhân cần mang theo Giấy giới thiệu (đối với cơ quan); Căn cước công dân hoặc Chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân) để được hướng dẫn thủ tục sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử tận tình, chu đáo với các hình thức như: đọc, cấp bản sao, cấp bản chứng thực

Ngô Thị Thúy Chinh

Thống kê truy cập

Online : 5884
Đã truy cập : 132182004