Giới thiệu tài liệu lưu trữ: Phông Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 2008 - 2013)

20/06/2023 13:56 Số lượt xem: 307

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Bắc Ninh được thành lập theo Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 10/7/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo thực hiện theo Nghị quyết số 294A/2007/UBTVQH12 ngày 27/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền trên phạm vi toàn tỉnh; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương.

Năm 2013, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Bắc Ninh giải thể và Ban Nội chính Tỉnh ủy thành lập trên cơ sở sáp nhập Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng phòng, chống tham nhũng tỉnh Bắc Ninh và Phòng Nội chính, Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Ninh theo Quyết định số 798-QĐ/TU ngày 21/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phông Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Bắc Ninh trở thành phông đóng và giao nộp về Lưu trữ lịch sử tỉnh theo quy định của pháp luật năm 2013.

Trung tâm Lưu trữ lịch sử giới thiệu tài liệu thuộc phông Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng (giai đoạn 2008 - 2013) như sau:

Giá tài liệu lưu trữ phông Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 2008 - 2013)

Tài liệu lưu trữ thuộc phông Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 2008 - 2013) bao gồm 18 hồ sơ, 03 hộp, tương ứng 0,38 mét giá tài liệu. Thành phần tài liệu bao gồm các tập lưu Quyết định, Kế hoạch, Báo cáo và Công văn của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về tài liệu của phông Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 2008 - 2013), liên hệ Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ, đường Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh. Số điện thoại liên hệ: 0222.3.821.690.

Khi đến khai thác tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử, cơ quan, tổ chức, cá nhân cần mang theo Giấy giới thiệu, Căn cước công dân hoặc Chứng minh thư nhân dân để được hướng dẫn thủ tục sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử tận tình, chu đáo với các hình thức như: đọc, cấp bản sao, cấp bản chứng thực.

Ngô Thị Thúy Chinh

Thống kê truy cập

Online : 6843
Đã truy cập : 132184810