Hội nghị bình xét và tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 của khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp

01/12/2023 13:27 Số lượt xem: 138

Chiều 30 - 11, Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Giáo, Cục trưởng, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Trưởng Khối thi đua năm 2023 chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Nhật Hạ, Ủy viên thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh,  Trưởng ban, ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí là Lãnh đạo, chuyên viên làm công tác thi đua khen thưởng của 11 đơn vị thành viên trong Khối thi đua.

Đồng chí Nguyễn Văn Giáo, Cục Trưởng, Cục Quản lý thị trường tỉnh điều hành hội nghị

Các đơn vị trong Khối các Cơ quan tham mưu, tổng hợp thi đua tích cực, chủ động triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của từng ngành, đơn vị và của địa phương tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động để kịp thời nắm bắt và tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất kịp thời, có hiệu quả với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về cơ chế chính sách; các giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, điều hành. Chủ động trong việc tiếp nhận, nắm bắt thông tin để hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp hướng đến mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng hình ảnh địa phương, cải thiện các chỉ số về chất lượng quản trị địa phương, hướng đến thay đổi tư duy quản lý sang phục vụ người dân và doanh nghiệp nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2023 của UBND tỉnh.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo Ban TĐKT chụp ảnh chúc mừng thành tích của các đơn vị năm 2023

Tại Hội nghị, Khối thi đua đã thông qua nội dung dự thảo “Báo cáo Tổng kết công tác thi đua năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024”. Các đại biểu đã tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến để đơn vị trưởng khối hoàn thiện Báo cáo tổng kết. Cùng với đó các đơn vị trong Khối đã thống nhất bình xét thi đua và đề nghị 01 đơn vị được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 02 đơn vị được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; 05 đơn vị được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Đồng thời, bầu Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng Khối thi đua năm 2024.

Trần Thị Thơ

Thống kê truy cập

Online : 6763
Đã truy cập : 132196487