Hội nghị bình xét và tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 của Khối thi đua các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

22/11/2023 17:00 Số lượt xem: 129

Sáng 22/11/2023 Đoàn Luật sư tỉnh đơn vị trưởng khối, Khối thi đua các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã tổ chức Hội nghị bình xét và tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Nhật Hạ, Trưởng ban, ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí là Lãnh đạo, chuyên viên làm công tác thi đua khen thưởng của 24 đơn vị thành viên trong Khối thi đua.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2023 dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội Ngành dọc; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, các Hội đã triển khai nhiệm vụ công tác Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, với mục tiêu vừa đảm bảo thích nghi phòng, chống dịch, vừa bám sát nhiệm vụ chương trình công tác năm 2023 để triển khai thực hiện; đẩy mạnh nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước và đạt hiệu quả thiết thực.

Trong năm 2023 các Hội đã chủ động, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh các đơn vị đã tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã đề ra hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Vì vậy, cơ bản các nhiệm vụ đề ra từ đầu năm đều đã được các Hội triển khai, thực hiện với chất lượng, hiệu quả cao. Kết quả thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các Hội đã góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023.

Tại Hội nghị, Khối thi đua đã thông qua nội dung dự thảo “Báo cáo Tổng kết công tác thi đua năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024”. Các đại biểu đã tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến để đơn vị trưởng khối hoàn thiện Báo cáo tổng kết.

Hội nghị đã tổ chức bình xét, suy tôn và thống nhất đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho 01 đơn vị; Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 03 đơn vị;  Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 12 đơn vị vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023 lựa chọn đơn vị tiêu biểu đề nghị các cấp khen thưởng năm 2023 và bầu Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh làm trưởng Khối năm 2024./.

Trần Thị Thơ

Thống kê truy cập

Online : 6904
Đã truy cập : 138309309