Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của Khối thi đua các cơ quan Nội chính

22/11/2023 09:55 Số lượt xem: 116

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh, sáng ngày 21/11, Khối thi đua các cơ quan Nội chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Toàn cảnh Hội nghị.

Theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh, Khối thi đua các cơ quan Nội chính gồm 08 cơ quan: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Năm 2023, Thanh tra tỉnh là đơn vị Trưởng khối thi đua.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã thảo luận, thống nhất thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; bầu đơn vị Trưởng khối năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong năm 2023, các đơn vị trong Khối đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua do UBND tỉnh và các ngành phát động; đoàn kết, thống nhất cao, tập trung quán triệt thực hiện hiệu quả và hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua theo bản đăng ký giao ước thi đua. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định về chính trị, củng cố quốc phòng và an ninh, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh. Nổi bật là triển khai bảo vệ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo, kiểm sát thi hành án…

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm hay... mang lại hiệu quả cao, đặc biệt là những tấm gương trong khi thi hành nhiệm vụ của các chiến sỹ Công an, Quân đội.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang tặng hoa cho Tòa án nhân dân tỉnh -  Trưởng Khối thi đua năm 2024.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của Khối các cơ quan Nội chính, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2024 được dự báo là năm tiếp tục có những khó khăn, thách thức, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị trong Khối tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tổ chức phát động phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của từng cơ quan với nội dung, hình thức phù hợp, bảo đảm thực thi và hiệu quả. Cùng với đó, chú trọng làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng, biểu dương, tuyên truyền các điển hình tiên tiến; gương người tốt, việc tốt; các mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực. Việc đề xuất khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, bảo đảm dân chủ, công khai, tránh đề xuất khen thưởng tràn lan.

Hội nghị đã tiến hành bình xét thi đua, thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 01 đơn vị; Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 02 đơn vị; Bằng khen của UBND tỉnh cho 03 đơn vị. Các đơn vị thành viên trong khối thống nhất chỉ định Tòa án nhân dân tỉnh là đơn vị Trưởng Khối thi đua các cơ quan Nội chính năm 2024./.

Lê Thị Hoàng Cúc

Thống kê truy cập

Online : 6890
Đã truy cập : 138313758