Hội nghị Tham gia ý kiến Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023 - 2025

31/10/2023 11:00 Số lượt xem: 721

Chiều 30/10, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tham gia ý kiến Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2023 - 2025.

Đ/c Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo một số Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường có liên quan.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã trình bày Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2023 - 2025. Theo đó, giai đoạn 2023 - 2025 toàn tỉnh có 10 đơn vị cấp xã phải thực hiện sắp xếp, trong đó có 06 đơn vị bắt buộc sắp xếp và 04 đơn vị có yếu tố đặc thù không bắt buộc sắp xếp.

Huyện Lương Tài, nhập, điều chỉnh diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Lai Hạ và xã Mỹ Hương thành một xã mới có diện tích tự nhiên 10,16 km2 (đạt 48,38% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 12.253 người (đạt 153,16% so với tiêu chuẩn); nơi đặt trụ sở làm việc tại UBND xã Mỹ Hương. Nhập xã Trừng Xá vào xã Minh Tân thành một xã mới có diện tích tự nhiên 11,42 km2 (đạt 54,38% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 10.908 người (đạt 136,3% so với tiêu chuẩn); nơi đặt trụ sở làm việc tại UBND xã Trừng Xá.

Huyện Quế Võ, nhập xã Hán Quảng vào xã Chi Lăng thành một xã mới, có diện tích tự nhiên 15,7 km2 (đạt 74,75% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 16.346 người (đạt 204.32% so với tiêu chuẩn), trụ sở làm việc tại UBND xã Chi Lăng.

Thành phố Bắc Ninh, nhập phường Tiền An, phường Vệ An vào phường Ninh Xá thành một phường mới, có diện tích tự nhiên 1,727 km2 (đạt 31,4% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 31.373 người (đạt 448,19% so với tiêu chuẩn), đặt trụ sở làm việc tại UBND phường Ninh Xá.

Số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bắc Ninh sau khi sáp nhập giai đoạn 2023 - 2025 giảm 5 đơn vị, còn 121 xã, phường, thị trấn (gồm 50 phường, 04 thị trấn và 67 xã).

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với phương án tổng thể do lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày, đồng thời, tập trung thảo luận cho ý kiến về tên, trụ sở của đơn vị hành chính sau khi sáp nhập; kinh phí thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2025. Đồng thời, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, nhất là các địa phương có đơn vị hành chính phải thực hiện sắp xếp.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở hướng dẫn của các Sở, ngành, chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, giải quyết chế độ, chính sách dôi dư… đảm bảo việc sắp xếp đơn vị hành chính đạt hiệu quả cao nhất, tránh gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của Nhân dân tại các đơn vị thực hiện sắp xếp.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ hoàn chỉnh Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2025, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.

Vũ Vân Anh

Thống kê truy cập

Online : 6796
Đã truy cập : 138310784