Ký giao ước thi đua năm 2023 của Khối tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật

10/03/2023 08:37 Số lượt xem: 96

Chiều 09/3 tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp (Đơn vị được bầu làm Trưởng khối năm 2023) , Khối các Sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023. Dự Lễ ký kết có lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo 12 đơn vị trong khối thi đua các Sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật. Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Trưởng ban, Ban Quản lý Khu công nghiệp đơn vị trưởng khối năm 2023 chủ trì Hội nghị.


Đại diện lãnh đạo các cơ quan trong Khối ký kết giao ước thi đua.

Tại hội nghị đại diện lãnh đạo các đơn vị trong khối đã thảo luận, thống nhất thông qua dự thảo Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng; Nội dung thi đua và ký giao ước thi đua năm 2023 như sau:

1.Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan trong Khối. Tạo không khí thi đua sôi nổi, khích lệ động viên tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo đòn bẩy tác động tích cực, mạnh mẽ đến chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của từng đơn vị trong khối.

2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2023với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng sản phẩm kinh tế GRDP tăng 6,5-7% so với năm 2022

- Thu nhập bình quần đầu người là 69,5 triệu đồng.

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu là 93.262 triệu USD; trong đó kim ngạch xuất khẩu là 50.870 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu là 42.392 triệu USD.

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 60 nghìn tỷ đồng.

- Thu hút vốn đầu tư FDI vào các khu công nghiệp 1,2 tỷ USD

- Tổng thu ngân sách nhà nước 31.630 tỷ đồng; trong đó thu nội địa 23.820 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 7.810 tỷ đồng.

- Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 85.800 tỷ đồng.

- Tỷ lệ đô thị hóa 45%.

- Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%.

- Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị còn 1,72%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 78%

- Tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2023 là 1%

- Số giường bệnh trên 1 vạn dân (không tính trạm y tế xã) là 34 giường.

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 95,5%.

- Số vụ ngộ độc thực phẩm trên 30 người mắc ≤ 1; không có trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm.

3. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong năm 2023.

4.Mục tiêu của khối năm 2023: Phấn đấu các Chi, Đảng bộ trong Khối đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” và “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; các Đoàn thể chính trị đạt danh hiệu “Đoàn thể vững mạnh”; 100% cán bộ đảng viên, công chức viên chức người lao động đều được đánh giá hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Cơ quan đạt danh hiệu “Công sở văn hóa”; “Trong sạch vững mạnh”. Tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung, chương trình thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Trần Thị Thơ

Thống kê truy cập

Online : 3592
Đã truy cập : 119491837