Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023

06/12/2023 17:00 Số lượt xem: 161

Chiều 05/12, UBND tỉnh tổ chức tổng kết công tác quốc phòng địa phương (QPĐP), giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu I dự, chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong trong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố, các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Năm 2023, UBND tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Quân khu I, Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng, xây dựng tiềm lực quốc phòng trong khu vực phòng thủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ QPĐP; hiệu lực quản lý Nhà nước về quốc phòng được nâng lên, góp phần xây dựng và củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về QPĐP được chú trọng; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ chiến sỹ, chất lượng huấn luyện, dự bị động viên được nâng cao; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân Quân khu giao. Chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Bắc Ninh, diễn tập PCTT và TKCN huyện Yên Phong năm 2023; chú trọng xây dựng các công trình chiến đấu khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện. Công tác giáo dục QP&AN được quan tâm thực hiện, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch. Với những kết quả đã đạt được, năm 2023, Bộ CHQS tỉnh được Quân khu I đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị thi đua quyết thắng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2023.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023; tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2023; Quân khu I khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng./.

Lê Thị Hoàng Cúc

Thống kê truy cập

Online : 6530
Đã truy cập : 132187811